Den gode instruktør

For Lystrup IF Gymnastik & Fitness er det vigtigt, at alle medlemmer og frivillige får en god oplevelse, når de dyrker idræt i foreningen. Samtlige frivillige - men ikke mindst instruktørerne, da de har mange timer sammen med medlemmerne - sikrer rammerne for en god oplevelse for alle - såvel medlemmer som ens med-instruktører.

Følgende karakteriserer den gode instruktør:

 • Er ansvarsfuldhed, velforberedt og kvalificeret
 • Har overblik og god energi
 • Har engagement og glæde ved at undervise
 • Er bevist om, at man er en rollemodel for gymnasterne
 • Har en god kontakt til gymnasterne og er empatisk
 • Er god til at få gymnasterne med – selv være med og skabe et fællesskab
 • Har evnen til på en positiv måde at kunne sætte grænser for holdet
 • Har lysten til at udvikle sig fagligt – bl.a. gennem kurser og afprøve nye ideer
 • Har evnen og lysten til at udfordre sig selv, modtage og give konstruktiv feedback og udvikle sit instruktørpotentiale

I forhold til holdet har den gode instruktør

 • En målsætning med holdet
 • Det overordnede ansvar for holdet samt den/de tilknyttede hjælpeinstruktører/føl
 • Ansvaret for, at gymnaster ikke opholder sig alene i gymnastiksalen og at airtrack, trampolin mm. ikke benyttes af gymnasterne uden opsyn
 • Ansvaret for, at al aktivitet foretages på forsvarlig vis og sikkerheden er i orden – herunder:
  • At redskabsopstillingerne er sat forsvarlig op
  • At der ikke foretages gymnastik i det fri i regnvejr/på vådt underlag
 • Ansvaret for at hjælpeinstruktører ikke gives mere ansvar eller opgaver end rimeligt i forhold til deres alder og erfaring
 • Såfremt du er under 18 år gammel have en voksen kontaktperson tilknyttet holdet

I forhold til gennemførelse af timer vil den gode instruktør

 • Møde mindst 10 minutter før træningsstart - dog gerne 15 minutter før ved børnehold
 • Overholde træningstiden og sikre at salen kan overtages af næste hold til den aftalte tid
 • Planlægge sin dag så aflysninger i videst muligt omfang undgås – dog undtagen sygdom og andre forhindringer – se nærmere vedr. sygdom, afløsning og aflysning her

I forhold til information, kommunikation og deltagelse i møder vil den gode instruktør

 • Sikre at e-mails bliver læst og responderet på hvis relevant
 • Overholde tilmeldingsfristen til diverse arrangementer m.m. – Husk! Der er altid andre, som er afhængig af din tilbagemelding
 • Kun bruge informationer i Holdsport til ens eget/egne hold og ikke videregive til tredjemand
 • Hurtigst muligt orientere redskabsansvarlige i bestyrelsen om beskadigede redskaber og hænge seddel på redskab med besked om, at redskabet ikke må anvendes
 • Deltage i instruktørmøderne

I forhold til arrangementer vil den gode instruktør

 • Give en hånd med til arrangementer for foreningens medlemmer så som børnedag, fællestræninger, den årlige gymnastikdag/gymnastikopvisning m.m
 • Aktivt arbejde for, at gymnasterne deltager i disse arrangementer

I forhold til dine med-instruktører og næste generation af instruktører vil den gode instruktør

 • Samarbejde med andre instruktører og sikre en rigtig god teamspirit
 • Inddrage kontaktperson såfremt der mod forventning opstår vanskeligheder i samarbejdet mellem instruktører
 • Som en mere erfaren instruktør aktivt arbejde med at nye instruktører udvikles og støttes i salene – dermed vil der også i fremtiden være kræfter, som kan bære traditionen for alsidig gymnastik i Lystrup IF videre

I forhold til uddannelse og kurser vil den gode instruktør

 • Tage en relevant instruktøruddannelse i forhold til niveauet på sine hold
 • Deltage i kurser, der bliver tilbudt gennem foreningen
 • Såfremt du er sikkerhedsansvarlig for et hold deltage i obligatorisk førstehjælpskursus
 • Såfremt du er under 18 år gammel modtage vejledning fra DGI