Uddannelsesplan & kurser

I Lystrup IF Gymnastik & Fitness har vi et bredt udbud af hold henvent til forskellige idrætsudøvere/grene af gymnastik og fitness og på forskellige niveauer.

For at sikre at såvel gymnaster som instruktører får en god og frugtbar oplevelse på holdene, er det vigtigt, at holdets aktiviteter matches og overensstemmes med instruktørernes erfaring og uddannelse.

I Lystrup IF Gymnastik & Fitness investerer vi hvert år mange ressourcer i uddannelse af vores instruktører. Hvis du gerne vil gøre brug af dette, så læs mere nedenfor.

Lystrup IF Gymnastik & Fitness afholder årligt et førstehjælpskursus – evt. i samarbejde med Lystrup Idrætsforenings hovedforening.

For at kunne være sikkerhedsansvarlig for et hold skal man have gennemført det obligatoriske førstehjælpskursus mindst en gang de seneste 2 år.

Al kursustilmelding foregår via bestyrelsen. Forud for sæsonopstart indstiller kontaktpersoner til bestyrelsen, hvem der gerne skal deltage på hvilke kurser i den kommende sæson.

I forbindelse med indstillingen til kurser fremsendes kursusbeskrivelsen til bestyrelsen. Dette er en forudsætning for, at Lystrup IF Gymnastik & Fitness kan få tilskud til kursuset.

Med udgangspunkt i kursusindstillingerne og bestyrelsens prioritering af indstillingerne, udarbejdes en årlig uddannelsesplan.

Via kontaktpersoner meldes der tilbage til samtlige instruktører, om kursusdeltagelse og tilhørende omkostning er blevet godkendt.

Bliver du forhindret i at deltage på et kursus, skal du melde fra i henhold til tidsfristen i kursusbetingelserne, ellers kommer du selv til at betale kursusgebyret. I tilfælde af evt. sygdom er man selvfølgelig undtaget for selv at skulle afholde kursusomkostningen.

GymDanmark og DGI udbyder kurser og uddannelse af instruktører og hjælpeinstruktører på alle planer.

Alle instruktører, hjælpeinstruktører og føl opfordres til at deltage i relevant kurser og ønsker man at få ansvaret for eget hold eller mere krævende hold, vil det være en forudsætning, at man har de deltaget på de nødvendige kurser. Tag evt. en snak med din kontaktansvarlige om hvad det kræver, såfremt du på sigt gerne vil have ansvaret for mere krævende hold.

Kurser fremgår af GymDanmark, DGI og DGI Østjyllands hjemmesider.

Tilmeld jer nyhedsbreve på både GymDanmark og DGI for at få de nyeste opdateringer med kurser.

Kursusudgift afholdes, såfremt kursusdeltagelsen er blevet godkendt af bestyrelsen og man har overholdt evt. frameldelsesfristelser, af Lystrup IF Gymnastik & Fitness. 

Der ydes rejsetilskud til den der kører i egen bil på 2,00 kr. pr. kilometer - dog ikke til de første kilometer ved kurser som finder sted på/i:

  • Jylland - 25 km
  • Fyn - 50 km
  • Sjælland - 100 km

Vi opfordrer til samkørsel i størst muligt omfang.

Hvis du ikke har egen bil, betaler foreningen 50% af udgiften til billigste offentlige transport.

Kursusudgifter og rejsetilskud må samlet ikke overstige kr 4.000,- pr. sæson. Der kan dog gives dispensation af bestyrelsen ved særligt uddannelsesforløb. Dispensation skal gives inden uddannelsen påbegyndes.