Kontingent

Lystrup IF Gymnastik & Fitness er en afdelingen under Lystrup Idrætsforening, som er en frivillig forening, der er godkendt som folkeoplysende forening – læs evt. mere herom her.

 

Vi har et ønske om at bruge så lidt af vores frivilliges fritid på administrativt arbejde med kontingentopkrævning, rykkere etc. som muligt. Dermed kan deres kostbare tid bruges på at skabe så gode oplevelser for vores gymnaster som muligt. Ligeledes opfordres alle til at betale kontingentet, så der i foreningen er midler til gode fysiske rammer, redskaber og veluddannede instruktører. Som frivillig oplysende forening er Lystrup IF Gymnastik & Fitness ikke-kommerciel og almennyttig og alle overskydende midler går til videreudvikling af afdelingen.

 

Ønsker man at have indflydelse på foreningens udvikling – herunder økonomi – kan man på den årlige generalforsamling opstille som frivillig til afdelingens bestyrelse.

 

Kontingent betales som hovedregel via foreningens medlemssystem: Holdsport. Kontant betaling til foreningens kasserer er også muligt.

 

Kontingent for medlemskab af Lystrup IF Gymnastik & Fitness opkræves som udgangspunkt for en hel sæson (efterår og forår). Er man kun med efter Nytår, vil det være til nedsat kontingent – vær dog opmærksom på, at holdene meget vel kan være lukket for flere deltagere på det tidspunkt.

 

Hvis en gymnast ikke fremgår af Holdsport eller er spærret på Holdsport, så betyder det, at vedkommende ikke har betalt kontingent og altså ikke er berettiget til at deltage i nogen form for klubaktivitet inkl. træning, konkurrence eller opvisning.

 

Har gymnasten deltaget i træninger ud over de to prøvegange, skal der betales kontingent for sæsonen.

 

Det er instruktørernes ansvar, at gymnaster tilknyttet holdet står anført som medlemmer i Holdsport og dermed skal og kan betale kontingent.

 

Efter fristen for kontingentbetaling sender bestyrelsen en påmindelse til alle medlemmer, som ikke har betalt til tiden. 14 dage efter denne rykker vil bestyrelsen sende lister med tilmeldte medlemmer, som ikke har betalt, til instruktørerne og disse melder efterfølgende tilbage til kassereren om, gymnaster, som ikke har betalt kontingent, fortsat er en del af holdet.

 

Instruktører sikrer løbende, at gymnaster på holdet er tilmeldt Holdsport – dels af hensyn til kontingentbetaling, dels af hensyn til medlems- og aktivitetsindberetning til Aarhus Kommune.

 

Instruktører sikrer, at alle instruktører og hjælpere er tilmeldt Holdsport af hensyn til indhentning af børneattester.


Skulle man være berettiget til Fritids- eller Aktivitetspas fra Aarhus Kommune kan man læse nærmere her.