Hvis redskaber går i stykker

Instruktører skal, såfremt et redskab er gået i stykker, indberette det defekte redskab via PE RemoteCare.


Se vejledning til indberetning til PE RemoteCare her.


Såfremt et redskab ikke længere kan anvendes ansvarligt, skal man som instruktør hænge en seddel på redskabet med besked om, at redskabet er i stykker og ikke må anvendes.


Den redskabsansvarlige vurderer hurtigst muligt redskabets stand og mulighed for reparation eller genanskaffelse. Såfremt reparation eller genanskaffelse ligger over aftalt økonomisk ramme for året, forelægges bestyrelsen anbefaling til reparation eller genanskaffelse.