Dine beføjelser som instruktør

Indkøb af småredskaber

Der må samlet købes for op til kr. 1.000, - pr. sæson pr. hold til småhåndredskaber eller tilsvarende uden forhåndsaccept fra bestyrelsen.

Større indkøb over kr. 1.000, - skal forhåndsgodkendes af bestyrelsen. Ønsker til indkøb af redskaber og/eller materiale sendes til kontaktperson for de respektive hold.


Juleafslutning

Der må indkøbes godter for 5,- pr. barn på småbørns- og børneholdene til juleafslutning på det enkelte hold. Kvittering afleveres til kassereren for refundering.


Musik

Som instruktør må der indkøbes CD, DVD, bog eller musik elektronisk relevant for undervisningen på det hold, man underviser. Man må max. købe for ca. 200,- pr. hold pr. sæson.

OBS – beløbet gælder pr. hold. For de hold, der har flere instruktører, må beløbet deles mellem instruktørerne.


Holdsponsorer

Der må gerne søges holdsponsorer til det enkelte hold til indkøb af træningsrelevant beklædning. Sponsorat skal søges til hele holdet, og der må søges hos virksomheder, hvis virke ikke er i strid med Lystrup IF Gymnastik & Fitness’ værdier, og som ikke forventes at give negativ omtale.

Bestyrelsen skal sige god for sponsorater, inden der indgås aftale med virksomheder.


Fondsansøgninger

Såfremt man søger fonde eller lignende, som er af mere almen karakter og/eller som kun kan søges én gang pr. forening, skal en evt. ansøgning forholdgodkendes af bestyrelsen.


Afholdelse af arrangementer

Når der arrangeres aktiviteter, er det som hovedregel arrangeret på vegne af Lystrup IF Gymnastik & Fitness. Dvs. at alle udgifter/indtægter vedrører hele afdelingen og ikke det enkelte hold. Der kan indgås individuelle aftaler med bestyrelsen om specifikke arrangementer for det enkelte hold, hvor evt. overskud tilfalder det enkelte hold.


Evt. tilskud fra LIF Gymnastik & Fitness til beklædning

Der kan ansøges om tilskud til beklædning til de enkelte hold hos bestyrelsen. Beskrivelse af indkøbet samt hvor stort beløb, der ansøges om, fremsendes til bestyrelsen. Som en del af vurderingen tages der hensyn til, hvorvidt holdet har deltaget/bidraget til foreningen med frivilligt arbejde.