Vejlederordning

Lystrup IF Gymnastik & Fitness opfordrer alle instruktører – nye som gamle – til at benytte sig af DGI Østjyllands vejlederordning.

Her får du/I besøg af en vejleder fra DGI, der overværer træningen, giver gode råd og kommer med ideer til din undervisning.

Tilmelding og yderligere information fås hos din kontaktperson.

Desuden vil vi også gerne bakke op om og formidle kontakten i forbindelse med intern vejledning i Lystrup IF Gymnastik & Fitness. Det kan være at besøge et lignende hold i foreningen, få besøg af en anden instruktør på sit eget hold eller mødes og udveksle ideer med andre.