Medlemsorganisationer

I Lystrup IF Gymnastik & Fitness er det vigtigt for os, at vi til enhver tid har:

  • et bredt, alsidigt og tidssvarende udbud af aktiviteter
  • dygtige og kompetente instruktører/trænere med den rette uddannelse
  • mulighed for at deltage i stævner og turneringer
  • forsikringsdækning for vores instruktører, når de 'arbejder' for foreningen


Blandt andet derfor har vi valgt at være medlem af DGI og GymDanmark. Da Lystrup IF Gymnastik & Fitness foruden gymnastik og fitnesshold også har en afdeling med floorball, er Lystrup IF Gymnastik & Fitness også medlem af Floorball Danmark.

DGI er Danske Gymnastik og Idrætsforeninger. DGI arbejder målrettet for at styrke motion og breddeidræt i Danmark. Sammen med de lokale idrætsforeninger udvikler de koncepter og aktiviteter, der tager udgangspunkt i idrætudøverens behov og muligheder.

Læs mere om DGI her: https://www.dgi.dk/


DGI udsender et gratis medlemsbladet ”UDSPIL” 8 gang årligt til alle frivillige i lokalforeningerne, hvis man ønsker at modtage det. Tilmeldingen sker automatisk, når du bliver registreret i foreningsservice. Hvis du ønsker at blive registreret i foreningsservice, kan du rette henvendelse til Lystrup IF Gymnastik & Fitness’ bestyrelse. Efter oprettelse får du bladet tilsendt og efterfølgende en e-mail, hvor du kan bekræfte eller afmelde dit abonnement. 


Lystrup IF Gymnastik & Fitness er medlem i landsdelen DGI Østjylland.

GymDanmark er Danmarks Gymnastikforbund. GymDanmark er et specialforbund under praraplyorganisationen Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Læs mere om GymDanmark her: http://gymdanmark.dk/


GymDanmark udsender løbende nyheder om kursustilbud og om nye tiltag.


Tilmelding til nyhedsbrevet sker på www.gymdanmark.dk.