Transport af redskaber

Når redskaber transporteres til og fra deres opbevaring – f.eks. i forbindelse med opvisninger – bør dette i videst muligt omfang foretages i en lukket bil eller lukket trailer. Såfremt en lukket bil eller trailer ikke kan anskaffes, kan forsvarlig alternativ afdækning anvendes.

Desuden gøres der opmærksom på, at det til enhver tid er chaufførens ansvar, at redskaber transporteres forsvarligt og i overensstemmelse med færdselslovens bestemmelser.