Årligt redskabssyn

Redskabsansvarlig i bestyrelsen gennemgår efter sæsonafslutning og før sommerferien sammen med kontaktpersoner for hvert aktivitetsgruppe samtlige redskaber på vores lokationer.

Redskabslisten opdateres med seneste antal, status og forventet restlevetid for hvert enkelt redskab.