Omkostningsgodtgørelse

Forud for sæsonen eller holdopstart, udfærdiges en ansættelsesaftale for hver instruktør, hjælpeinstruktør, minihjælper eller forældrehjælper.


Som udgangspunkt går sæsonen fra primo september til vores forårsopvisning i marts/april plus én uge til afslutning. Sæsonopstart og afslutning kan aftales individuelt for hold, såfremt der er andre ønsker til sæson. Dette aftales forud for sæsontilmeldingen, så der i kontingentfastsættelsen kan tages højde for sæsonlængde.


Det forudsættes, at vederlaget kan udbetales som skattefri omkostningsgodtgørelse. Ifølge skatteregler for foreninger gælder det, at vederlag for instruktørgerning kan udbetales som godtgørelse for afholdte udgifter (til telefon, sportstøj, kontorartikler, transport mm.).


Som instruktør, hjælpeinstruktør eller miniinstruktør får du foruden omkostningsgodtgørelse en nedsættelse af kontingent svarende til nedenstående maksimale beløb:

  • Instruktør: kr. 800,-
  • Hjælpeinstruktør: kr. 600,-
  • Minihjælper/forældrehjælper: kr. 400,-

Beløbet kan også bruges som tilskud til kontingent ved et af DGIs landsdelshold.


Derudover kan dine egne børn træne kontingentfrit på det hold, du er instruktør for (dog undtagen Grand Prix og Showhold), eller de kan benytte din kontingentrabat på andre hold end dit eget, såfremt du ikke selv ønsker at gøre brug af den.


Alle skal registrere deres fremmøde og i visse tilfælde foretage kørselsregnskab. Instruktøren skal desuden af hensyn til udbetaling af medlemstilskud fra det offentlige sikre fremmøderegistrering for holdets medlemmer, hjælpeinstruktører og minihjælpere.


Omkostningsgodtgørelsen udbetales via bankoverførsel 2 gange i sæsonen - ved årets udgang samt ved sæsonslut.


Seddel til fremmøderegistrering findes her.

Til refusion af udlæg bruges følgende dokument.