Frequently asked questions

Hvor lang er en gymnastiksæson?

Afhængigt af holdet starter sæsonen sidst i august eller starten af september. Sæsonen slutter med forårsopvisning som typisk ligger sidst i marts eller begyndelsen af april. Enkelte hold har en længere sæson – se holdbeskrivelsen for det enkelte hold vedr. periode. Ved slut af timen er der et overlap på 5 minutter til næste hold.


Kan man være sikker på at komme på hold med sin veninde? 

Vi kan ikke tilbyde, at man kan komme på hold med navngivne personer. Det er 'først til mølle-princippet', der gælder ved tilmelding til de enkelte hold.


Kan mit barn blive hentet i SFO'en og fulgt til gymnastik?

Som udgangspunkt tilbyder vi, at børnene på 0.-1. klasse-holdene kan blive hentet i SFO og fulgt til gymnastik. Dette skal dog aftales med instruktørerne.


Kan man deltage på et hold, hvor gymnasten ikke tilhører målgruppen? 

Svaret er som udgangspunkt "nej".
Det beror dog på en konkret vurdering, om f.eks. et 4-årigt barn kan deltage på et hold for 5-6 årige, hvis barnet fylder år kort efter sæsonstart. Ved tvivl – henvendelse til kontaktpersonen for den pågældende hold. Se kontaktpersoner her.


Hvem skal man henvende sig til, hvis man har spørgsmål om et af holdene?

Henvendelse skal ske til kontaktpersonen for den pågældende hold. Se kontaktpersoner her.


Hvorfor er tilmelde-knappen ikke tilgængelig?

Dette kan skyldes, at holdet er overtegnet. I sådan et tilfælde, kan man tilmelde sig ventelisten. 
Det kan også skyldes, at holdet har en senere sæsonstart eller at der f.eks. er udtagelse på holdet. 


Hvordan ved man, om der bliver en ledig plads på holdet?

Den første på ventelisten får automatisk besked, når der bliver en ledig plads på holdet. Derefter har man 48 timer til at reagere.


Kan man betale med kontanter? 

Der kan udelukkende betales med de betalingsmidler som tilbydes af Holdsport. Såfremt man ikke kan benytte disse, kontakt da kassereren for anden aftale.


Kan man få pengene tilbage, hvis man fortryder? 

Skulle du imod forventning fortryde dit medlemskab kan du frameldes dit hold igen. Der gives mulighed for to prøvegange og kontingentet kan tilbagebetales minus et gebyr på kr. 50,-. Ved senere framelding er der ingen tilbagebetaling.


Skal man betale fuld pris, hvis man kommer på holdet senere på sæsonen? 

Afhængigt af hvor lang sæsonen er for det enkelte hold, justeres priserne på holdene en eller flere gange i løbet af sæsonen. Der vil typisk være en justering omkring efterårsferien, nytår og i løbet af foråret.


Kan man få prøvetimer, hvis man gerne vil prøve flere hold, før man bestemmer sig? 

Ja, hvis der stadig er ledige pladser på holdet. Men hvis man vil sikre sig en plads på holdet, skal man tilmelde sig fra sæsonstart.


Kan man skifte hold, hvis man fortryder sit første valg?

Det er muligt at skifte hold, hvis der er plads på et andet hold.


Kan gymnastikafdelingen nedlægge hold, man allerede har tilmeldt sig og betalt for?

Vi forbeholder os ret til at nedlægge hold, såfremt der ikke er deltagere nok, eller vi ikke har instruktører til holdet.


Kan man få kompensation, hvis træningen aflyses? 

Vi har ikke træning i skolernes ferier. Der kan derudover forekomme aflysninger i forbindelse med skolearrangementer, terminsprøver eller lignende. Disse timer erstattes ikke og der er taget højde for dem i beregningen af kontingentet. Aflysninger annonceres på vores hjemmeside under ”Kalender” for hvert enkelt hold, på ”Facebook – Lystrup IF Gymnastik & Fitness” samt via information fra instruktørerne på det enkelte hold. 


Kan man dele et medlemskab? 

Nej - Medlemsskabet følger sæsonen, er personligt og kan ikke benyttes af andre.


Hvordan kan man indløse sit fritidspas?

Hvis du skal indløse fritidspas skal du kontakte vores kasserer med oplysning om hvilket hold du ønsker at tilmelde, samt navn og oplysninger på deltageren. Alternativt kan man selv tilmelde sig, og derefter henvende sig til vores kasserer. Se her.


Skal man tilmelde børnene i deres eller forældrenes navn?

Børn skal tilmeldes i eget navn og ikke i forældrenes navn. Såfremt begge forældre ønsker at modtage informationer vedr. det tilmeldte hold i løbet af sæsonen, er der mulighed for at lave en eller flere forældreprofiler og knytte disse til barnets profil på Holdsport.


Er der mængderabat, hvis gymnasten tilmeldes flere hold?

Der er ikke mulighed for mængderabat.


Hvad betyder det, at jeg bliver medlem af en forening?

Når du er tilmeldt et hold, er du medlem af Lystrup Idrætsforening, som du via dit medlemskab betaler kontingent til. Foreningen med underafdelinger er drevet af frivillige kræfter og ønsker at være aktive medspillere i lokalsamfundet.


Hvornår og hvordan kan man tilmelde sig holdene?

Der er tilmelding til sæsonen én eller flere gang årligt, men du kan altid løbende tilmelde dig et hold på vores hjemmeside, hvis der er ledige pladser.


Hvordan tilmelder man sig sommergymnastik? 

Der er særskilt tilmelding til sommergymnastik, som også foregår via hjemmesiden, når tid er. Der informeres om sommergymnastik på de hold, aldersgruppen er relevant for.


Skal man have gymnastiktøj på til træning? 

Se her under ’Bliv klar til gymnastik’ her.


Må man godt have mad og drikke med? 

Nej, mad og drikke hører ikke til i gymnastiksalen. Medbring gerne en drikkedunk med vand. 


Forventes det at forældre hjælper til med at rydde op?

Ja, det får 'det hele til at glide nemmere', hvis de tilstedeværende hjælper hinanden i det omfang instruktøren beder om det. Det er altid dejligt med en hjælpende hånd til de store redskaber. 


Hvordan skal man opføre sig som gymnast og forældre?

Ved sæsonstart bliver der udleveret en velkomstfolder, hvori der står, hvordan bestyrelse og instruktører forventer, at gymnaster og forældre opfører sig generelt, før timen, under træningen.


Bliver der taget billeder af gymnasterne, som kan bruges på hjemmeside osv.?

Ved tilmelding på et hold accepterer du samtidig, at der må tages fotos og/eller video af dig/dit barn/dine børn, som kan bruges til Lystrup IF Gymnastik& Fitness’ hjemmeside samt til trykte og sociale medier som f.eks. Facebook. Billeder og optagelser kan være af enkeltpersoner såvel som hold.  Ønsker du ikke at give samtykke til offentliggørelse af billeder og videooptagelser, eller ønsker du at tilbagekalde et samtykke, kan du sende en mail herom med navn og hold til: info.gym-fit@lystrup-if.dk.