Ønsker til nye redskaber

Forud for budgetlægningen for kommende sæson udarbejdes af bestyrelsen en investeringsplan for næste 5 års indkøb af redskaber med udgangspunkt i følgende:

  • Restlevetid for redskaber med en genanskaffelsesværdi over kr 5.000,-
  • Redskabsønsker fra instruktører


Redskabsønsker kan løbende formidles til den kontaktansvarlige for holdet. De kontaktansvarlige samler redskabsønsker, vurderer værdien af mulige nye redskaber på tværs af alle hold og indstiller til bestyrelsen hvilke redskaber, der ønskes til den kommende sæson.