Omgang med redskaber i salene

Af hensyn til sikkerheden er det vigtigt, at man altid tager hensyn og passer på hinanden, når man flytter redskaberne, da selv bløde måtter kan slå hårdt.

Redskabsrummet må ikke bruges som legerum og det er ikke tilladt at opholde sig på redskaberne, når de bliver flyttet.

De tykke måtter flyttes på vogne. Når de tages af vognene, skal man sørge for, at gymnasterne er i sikker afstand, når måtten vælter ned på gulvet. Når tykmåtterne læsses på vognen, skal man sørge for, at vognen ikke ruller væk og ind i gymnasterne.

Når man flytter minitrampolinerne, skal man passe på, de ikke vælter. Kørselsretningen er parallel med dugen, og man skal være placeret enten foran eller bagved trampolinens kørselsretning, dvs. på den smalle side.