Instruktørmøder & samvær

I Lystrup IF Gymnastik & Fitness afholder vi hver sæson såvel mere formelle informationsmøder som sociale sammenkomster, som du som instruktør, hjælpeinstruktør, føl eller frivillig med fordel kan deltage i.

Instruktørmøder med formel infomation

Vi har 3 instruktørmøder i sæsonen:

  • op til sæsonstart
  • før juleferien
  • op til gymnastikdagen/gymnastikopvisningen

Social sammenkomst

Ud over al den ugentlige sammenkomst i salene, afholdes hver sæson:

  • afslutningsfest for instruktører, hjælpeinstruktører, føl og andre frivillige efter gymnastikdagen
  • en eller to sammenkomster/events for alle frivillige under 18 år

Hold øge med invitationerne og meld dig til!

Det siger sig selv, at det er vigtigt at holde en god tone såvel ift. gymnaster som internt mellem instruktører og frivillige.

Som instruktører eller frivillig

Vi bruger alle vores dyrebare fritid i foreningen, og det skal gerne være til fælles glæde og med brede smil. Derfor skal omgang med gymnaster og andre frivillige ske på værdig vis og med respekt for hinanden. Det er vigtig at sikre en konstruktiv og positiv omgangstone mellem instruktører, hjælpeinstruktører, føl og medlemmer, ligesom det skal respekteres, at et nej er et nej fra begge sider.

Skulle der mod forventning opstå udfordringer med samværet imellem instruktører eller andre frivillige, skal kontaktperson for holdet kontaktes og informeres.

I forhold til medlemmer

Inden sæsonstart modtager alle medlemmer retningslinjer for godt samvær. 

Find link til folderen her.

Skulle der mod forventning opstå udfordringer med samværet imellem gymnaster på et hold, må der gerne henvises til disse retningslinjer. Ligeledes skal kontaktperson for holdet kontaktes og informeres.