Fortrydelsesret

Fortrydelsesret

Skulle du imod forventning fortryde dit medlemskab, kan du frameldes dit hold igen.


Der gives mulighed for to prøvegange og ved framelding senest på sidste hverdag før tredje træning tilbagebetales kontingentet fratrukket administrationsgebyr.


Ved senere framelding er der ingen tilbagebetaling.


Ønskes kontingent tilbagebetalt, kan nedenstående kontaktformular til foreningens kasserer anvendes. Husk at oplyse 1) navn på gymnast, 2) navn på hold og 3) reg.nr. og kontonr. som pengene skal tilbagebetales til.

Kontaktformular