Kriseberedskab

Ulykke af mindre alvorlighedAlvorlig/livstruende ulykke eller dødsfaldAbnorm 
På stedet – stands ulykken
Hvem gør hvad?
Holdleder/udpeget person tager ansvar: standser ulykken og yder førstehjælpHoldleder/udpeget person tager ansvar: standser ulykken og yder førstehjælpHoldleder/udpeget person tager ansvar
Akut kontakt/information 
Hvem skal informeres:
- Krisestaben
- Pårørende
Instruktørerne sørger for at kontakte forældrene1-1-2 kontaktes Instruktørerne sørger for at kontakte forældrene og derefter den sikkerhedsansvarlige1-1-2 kontaktes og beredskabet tager over
Videre til behandling
Hvem tager med?
Hvem bliver tilbage?
Forældre og evt. instruktør tager med, mens resten af instruktørholdet bliver tilbage ved resten af holdetForældre og evt. instruktør tager med, mens resten af instruktørholdet bliver tilbage ved resten af holdet
Håndtering af vidner
Hvem gør det?
Hvordan?
Instruktørerne tager sig af vidner og resten af holdetInstruktørerne tager sig af vidner, resten af holdet og forældre sammen med bestyrelse/beredskabBeredskabet
Håndtering af pårørende
Hvem gør det?
Hvordan?
Instruktørerne håndterer og informerer de pårørendeDe nærmeste pårørende tilbydes samtale og orientering af krisestabenBeredskabet
Kommunikation (i øvrigt)
Hvem taler til:
- Foreningens medlemmer
- Pressen
InstruktørerFormandenFormanden
Spørgsmål om forsikring, erstatning og ansvarGymnasten dækkes af egen ulykkesforsikring Instruktørerne er dækket af DGI’s forsikring for medlemsforeningerGymnasten dækkes af egen ulykkesforsikring Instruktørerne er dækket af DGI’s forsikring for medlemsforeningerAfhængig af sagens karakter og udfald

Telefonnumre på ansvarlige:

Sikkerhedsansvarlig:

Jesper Gyllensten – mobil +45 40 10 22 63

Formand for bestyrelsen:

Helle Klüwer – mobil +45 52 40 94 90

Kriseberedskabsplan findes om pdf her.