Beredskabsplan

I Lystrup IF Gymnastik & Fitness’ bestyrelse udpeges hver år en sikkerhedsansvarlig, som har ansvaret for at:

  • Der er udpeget en sikkerhedsansvarlig for hvert hold
  • Der årligt gennemføres obligatorisk førstehjælpskursus
  • Der er førstehjælpskasser på samtlige lokationer med aktivitet
  • Der er førstehjælpskasser som kan medtages til opvisninger på andre lokationer end foreningens egne
  • Kriseberedskabsbeskrivelse er let tilgængeligt på samtlige lokation med aktivitet
  • Instruktører instrueres i brug af 112app til instruktørmøder forud for sæson

Lystrup IF Gymnastik & Fitness afholder årligt et førstehjælpskursus – evt. i samarbejde med Lystrup Idrætsforenings hovedforening.

For at kunne være sikkerhedsansvarlig for et hold skal man have gennemført det obligatoriske førstehjælpskursus mindst en gang de seneste 2 år.

Du kan finde og kontakte den sikkerhedsansvarlige her.